ปัญหาของการนำน้ำบาดาลมาใช้และการแก้ไข

SEGA FILTER บริการ รับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข จำหน่าย เครื่องกรองน้ำบาดาล  ขนาดใหญ่ ระบบกรองน้ำบาดาล  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท โรงเรียน โรงพยาบาล ชุมชน อบต. เทศบาล รวมถึงหน่วยงาน สถานที่ๆเกี่ยวข้อง ในการต้องการนำน้ำบาดาล มาใช้ 

โดยปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำใช้ ของน้ำบาดาล 

ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับน้ำบาดาลได้แก่

-ปัญหาเรื่องน้ำบาดาลขุ่น มีตะกอน

-น้ำบาดาลมีปัญหาเรื่องกลิ่น ในน้ำ

-น้ำบาดาลมีปัญหาเรื่องสีน้ำ ไม่ใส

-น้ำบาดาลมีสีเหลือง มีกลิ่นสนิม หรือมีสนิมเหล็กในน้ำบาดาล

-น้ำบาดาลมีสีขาวขุ่น หรือมีคราบ ตะกรัน หินปูน ในน้ำบาดาล มีความกระด้างสูง

-น้ำบาดาลมีปัญหาเรื่องน้ำมีรสกร่อย น้ำบาดาลเค็ม

-มีปัญหาเรื่องแร่ธาตุในน้ำบาดาลมีค่าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานการใช้น้ำบาดาล

-ปัญหาเรื่องโลหะหนักในน้ำบาดาลเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

-รวมถึงปัญหาอื่นๆในการใช้น้ำบาดาล เช่นการหาทางลดค่าใช้จ่ายในการกรองน้ำบาดาลให้กับชุมชน หมู่บ้าน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม

 

ลูกค้าที่มีความต้องการแก้ปัญหาการใช้น้ำบาดาล ทางบริษัทยินดีออกแบบ แก้ไข สำรวจน้ำ ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Visitors: 36,781